YAPI DENETİM

Yapılaşmayı denetleyen bir sistemdir. Can ve Mal emniyetini birinci planda tutan, çağdaş ölçü ve standartlara uygun yapılaşmayı sağlayıcı, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı ise önlemeye yönelik bir denetleme sistemidir.


Yapı denetimin amacı ;


4708 Sayılı Yapı Denetim Kanununda şöyle ifade edilmekdedir; Can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun; 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar.


Yapı Denetimi Kanunu Türkiye genelinde 19 ili kapsamaktadır.


Bu iller ;

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova'dır.

Bu illerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek yapıların denetimi, ilgili kanun hükümlerine tabi olduğundan tüm bu yapılara Yapı Denetim Kuruluşlarınca denetleme mecburiyeti getirilmiştir.

Copyright © 2013 ÜÇ YAPI DENETİM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Tüm Hakları Saklıdır.